top of page
e-PSM.png

Sistem e-PSM

Program Transformasi Minda (PTM)

bagi peringkat Kementerian Pengajian Tinggi

  • Program Transformasi Minda (PTM) telah direka khas bagi membangunkan modal insan secara holistik, merangkumi keupayaan sahsiah dan intelektual yang mesti dimiliki oleh pegawai awam bagi memandu pemikiran dan perlakuan dalam rutin harian. PTM juga diperkenalkan sebagai satu pendekatan untuk memberi pendedahan dan penyesuaian minda pegawai di peringkat awal pelantikan dalam perkhidmatan awam.

  • Tuan/Puan dimohon untuk mengisi butiran maklumat di dalam borang yang telah disediakan pada pautan di bawah bagi proses pengemaskinian maklumat di BPSM, KPT.

bottom of page